ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระไม้ปางมารวิชัย ทำเป็นรูปพระทับนั่งขัดสมาธิบนบังลังค์ พระหัตถ์วางหวายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคล่ำลงที่พระชานุ นิ้วชี้พระแม่ธรณีคล้ายกับเป็นพยานในการเอาชนะแก่มารผจญ บางครั้งเรียก ปางสะดุ้งมาร ปางมารวิชัยนี้นับเป็นปางที่สำคัญที่สุดและเป็นที่นิยมทำเป็นพระประธานในสิม (โบสถ์) มากที่ พบมากที่สุดในภาคอีสานถึง 1,243 องค์ พระไม้ทั้งหมด 1,669 องค์ (นิยม วงศ์พงษ์คำ.2545)

ปางมารวิชัย พ002

ขนาดความกว้างไหล่ 5.7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8.7 ซ.ม.

ความสูง 25.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.8 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานครึ่งวงกลมตกแต่งด้วยดอกไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.8 ซ.ม.

ความสูง 25.5 ซ.ม.

ความกว้าง 8.8 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะสลักลงรักปิดทอง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9.7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 31.5 ซ.ม

ความสูง 40.4 ซ.ม

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ตั้งแต่หน้าตักถึงฐานมีรอยร้าว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10.5 ซ.ม

ความสูง 23.5 ซ..ม

ความกว้างฐาน 11.1 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก แขนด้านซ้ายแตก มีรอยร้าวตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก6.6 ซ.ม

ความสูง 25 ซ.ม

ความกว้างฐาน7.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยมครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล่ 5.3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.9 ซ.ม

ความสูง 20.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 8.5 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยม มีรอยร้าวตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.9 ซ.ม.

ความสูง 16.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ ลงรักปิดทอง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.5 ซ.ม

ความสูง 23 ซ.ม

ความกว้างฐาน 49 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม ด้านหน้ามีรอยร้าวตั้งแต่หน้าตักลงมาจนถึงฐาน ด้านหลังมีรอยร้าวตั้งแต่คอจนถึงด้านหลัง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.5 ซ.ม

ความสูง 2.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 9.2 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานพื้นบ้าน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 142 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 15 ซ.ม

ความสูง 43.8 ซ.ม

ความกว้าง ฐาน 15.5 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตั้งแต่หน้าลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.9 ซ.ม

ความสูง 16.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4.1 ซ.ม.

ลักษณะ เศียรหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.7 ซ.ม.

ความสูง 11 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะ เศียรหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 10.5 ซ.ม

ขนาดหน้าตัก 14.5 ซ.ม

ความสูง 34.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 16 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยแตกที่ฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 10 ซ.ม

ขนาดหน้าตัก 10 ซ.ม

ความสูง 42 ซ.ม

ความกว้างฐาน 10 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตั้งแต่หน้าลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม

ความสูง 21 ซ.ม

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานลายพื้นบ้านครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก5 ซ.ม.

ความสูง 26.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม

ความสูง 22 ซ.ม

ความกว้างฐาน 4.5 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10 ซ.ม

ความสูง 32.4 ซ.ม

ความกว้างฐาน 10 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปสี่เหลี่ยม มีรอยแตกที่เกศเกศาใบหน้าลงมาจนถึงลำตัว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม

ความสูง 10.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 3.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดหน้าตัก 3 ซ.ม

ความสูง 3.5 ซ.ม.

ความกว้าง 10 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานรูปเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง 10 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรอยร้าวตั้งแต่มือลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.3 ซ.ม

ความสูง 13 ซ.ม

ความกว้างฐาน 8 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง 3.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียง เศียรหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.5 ซ.ม.

ความสูง 9.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ฐานทำด้วยโลหะ มีรอยเว้าที่ฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง 19 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยร้าวบนหน้าลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 16 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 6 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.8 ซ.ม.

ความสูง 21.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเป็นลายพื้นบ้านครึ่งวงกลม เศียรหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8 ซ.ม.

ความสูง 28 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7.5 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลัก มีรอยร้าวตั้งแต่คอลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.1 ซ.ม.

ความสูง 2.6 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียง.

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 10 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 11.5 ซ.ม.

ความสูง 36 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 14 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักเคลือบสีทอง ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9.5 ซ.ม.

ความสูง 43.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐาน.ลายพื้นบ้าน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10 ซ.ม

ความสูง 42 ซ.ม

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียงมีรอยแตกตรงด้านขวา

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความไหล่ 2.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 2.5 ซ.ม.

ความสูง 9 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 3 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม.

ความสูง 18 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 43 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3.2 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.3 ซ.ม.

ความสูง 16 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง เคลือบสี ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8.3 ซ.ม.

ความสูง 32.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 9 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักมีรอยร้าวตั้งแต่คอลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.5 ซ.ม.

ความสูง 35.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8.1 ซ.ม.

ความสูง 3.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.5 ซ.ม.

ความสูง 21 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 3 ซ.ม.

ความสูง 7.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 3.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ไม่พบเศียร ฐานรูปสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 13 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะฐาน นั่ง ไม้แกะสลัก ส่วนเศียรหาย ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.5 ซ.ม.

ความสูง 27.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 8 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานธรรมมาส

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 2.9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม.

ความสูง 16 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก เคลือบด้วยยางไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9.4 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10.5 ซ.ม.

ความสูง 43.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งก้มตัวไม้แกะสลัก หน้าอก หน้าตักและฐานมีรอยร้าว ฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 10 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 11 ซ.ม.

ความสูง 39.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 13.ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง เป็นไม้แกะสลัก เกศมาลาหัก ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 13.4 ซ.ม.

ความสูง 38.6 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 13.8 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ด้านหลังมีรอยแตกจากเศียรไปถึงฐาน ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล่ 4.9 ซ.ม.

ความสูง 16.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักหน้าด้านซ้ายมีรอยร้าว ไม่พบหน้าตักและฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3.3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.2 ซ.ม.

ความสูง 19.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4.5 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง เป็นไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้าง 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม

ความสูง 23.9 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักหน้าอกถึงฐานมีรอยร้าว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 24.3 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 11 ซ.ม.

ความสูง 29.3 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.2 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง เป็นไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานด้านขวาแตก

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.2 ซ.ม.

ความกว้างตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 16.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ ยืน ไม้แกะสลัก ฐานเป็นธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 18.5 ซ.ม

ความกว้างฐาน 4 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะ ฐานธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9.5 ซ.ม.

ความสูง 27.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 9.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตรงหน้าอกมีรอยแตกที่ด้านหลังของฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.5 ซ.ม.

ความสูง 19 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความความไหล่ 3.3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 3.3 ซ.ม.

ความสูง 12 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 3.6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรอยแตกตั่งแต่ไหล่ด้านซ้ายลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 12 ซ.ม.

ความสูง 37 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานธรรมมาศ เกศมาลาหัก

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 8.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9.5 ซ.ม.

ความสูง 32 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 9 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ปิดทองที่มือด้านซ้าย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 14 ซ.ม.

ความสูง 42.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 14 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะลงรักปิดทอง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 25 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งบนฐานรูปวงรี

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล 5.5.ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.5.ซ.ม.

ความสูง 22.3 ซ.ม

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะลัก ฐานรูปพาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัย

ความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 12 ซ.ม.

ความกว้าง 5.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะ ฐานเป็นไปรูปครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม