ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ปางห้ามสมุทร เป็นอิริยาบถตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปยังสำนักงานชฏิล 3 คนพี่น้องกับหมู่ศิษย์บริวารริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา คราวนั้นได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลบ่าท่วมทั่วแผ่นดิน แต่พระพุทธองค์สามารถเสด็จจงกรมอยู่ได้ในกลางแจ้งท่ามกลางสายฝนโดยไม่เปียก คนทั้งหลายเป็นอันมากจึงเกิดอัศจรรย์ใจในการที่พระพุทธองค์ทรงห้ามลมฟ้ามหาสมุทรได้จึงยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์และได้บรรพชามากถึง 1,000 คน ลักษณะของปางห้ามสมุทร มักทำเป็นพระพุทธรูปประทับยืนทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ พระไม้ปางนี้ยังนิยมสร้างเป็นพระบูชาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์อีกด้วย

ปางพิศดาร

ขนาดความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม.

ความสูง 14.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4 ซ.ม.

ลักษณะ แกะไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิศดาร

ขนาดความกว้างไหล่ 3.8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.9 ซ.ม.

ความสูง 16.8 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.4 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง แกะสลักบนแผ่นไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิศดาร

ความสูง –

ความกว้าง –

ลักษณะ นั่ง พระแกะสลักบนเขาควาย จำนวนทั้งหมด 5 องค์ แต่ละองค์มีกิริยาบถและปางที่แตกต่างกัน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิศดาร

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 20 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งพิงกัน 2 องค์ ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิศดาร

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8 ซ.ม.

ความสูง 25.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ฐานลายพื้นบ้าน ด้านหลังมีรอยแตกตั้งแต่เกศเกศาลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม