ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ปางสมาธิราบนาคปรก

ขนาดความกว้างไหล่ 4 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง 29.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานชำรุด

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางมารวิชัยนาคปรก

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 13.5 ซ.ม.

ความสูง 32.1 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 15.9 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานด้านขวาหัก ไหล่ด้านซ้ายจนถึงฐานมีรอยร้าว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม