ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ประวัติศาสตร์ใหม่ศิลป์ไทรเงิน คว้าแชมป์ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์มหกรรมลำผญาย่อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” มหกรรมลำผญาย่อย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2019) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติร่วมชมการประกวด

สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลการประกวดมีดังนี้

ชนะเลิศ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ ๑ วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

รองชนะเลิศอันดับ ๒ วงโปงลางธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม

ชมเชย วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

รางวัลการแสดงมหกรรมลำผญาย่อยยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

ผู้บรรเลงกลองยอดเยี่ยม วงโปงลางธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม

]]>