ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6) “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation

 

เริ่มแล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6)“โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation
ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเช้านี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ในการกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” โดย ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของศิลปในยุคต่างๆ และวิธีการที่จะรับมือในอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งสามารถรับชมได้ทีลิงค์
https://www.facebook.com/100013500796275/videos/1039010963225587/

ส่วนช่วงบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (แยกห้องตามกลุ่มสาขา) จำนวน 4 ห้อง ได้แก่
– กลุ่มทัศนศิลป์และการออกแบบ Zoom Meeting 1
– กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง Zoom Meeting 2
– กลุ่มสาขาวัฒนธรรม Zoom Meeting 3
– กลุ่มนานาชาติ Zoom Meeting 4
โดยสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th

/wp:paragraph wp:gallery {“ids”:[9974,9975,9976,9977,9978,9979,9980,9981,9982,9983,9984,9985,9986,9987,9988,9989,9991,9992,9993,9994]}

/wp:gallery wp:paragraph

 

/wp:paragraph ]]>