ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ประกาศสุดยอดวงลูกทุ่ง "ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง" รอบชิงชนะเลิศ

ชมและเชียร์สุดยอดการประชันลีลาลูกทุ่งในการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ปี ๒๕๖๒ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศวงโปงลางที่ผ่านเข้าสู่ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๙ พ.ย. ๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ปี ๒๕๖๒ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2019)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

วงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง
โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

วงดนตรีลูกทุ่งนครพล
โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วงดนตรีลูกทุ่งลูกทุ่งอีสาน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วงดนตรีลูกทุ่งสกลราชแบนด์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 663 หรือ 081 7290816 | cac.kku.ac.th

]]>