ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บูรณาการศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์

ศูนย์วัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการ Exhibition Sculpture & Graffiti  : Living in Isan  What does this mean to me? ผลงานโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการเวิร์คช้อปเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยและศิลปวัฒนธรรมอีสาน อาทิ ผลงานศิลปะบนฝาผนัง Graffiti รวมไปถึงงานศิลปะจากขดลวด และการสร้างสรรค์ชิ้นงานอื่นๆ กว่า 20 ผลงาน

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="9294,9296,9292,9305,9290,9291,9293,9295,9304,9303,9302,9301,9300,9299,9298,9297"]

สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร. สุธิดา  โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวเปิดนิทรรศการ และ Rebekka Lohrmann ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยอ.ดร.กิตติสันต์  ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลปะ อาจารย์ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เขม  เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม  ดร.อรุณี ศรีรักษา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน และนายสมโชค  มหาชานนท์  นายวราวุฒิ  พิเคราะห์กิจ  ศิลปินวิทยากร นักศึกษาและศิลปินให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด

นิทรรศการ Exhibition Sculpture & Graffiti  : Living in Isan  What does this mean to me?  จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2563 ที่ลานทางเข้าหอศิลปวัฒนธรรม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00-19.00 น. เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ข่าว/ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

]]>