ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุญเสาร์ ประจันตะเสน (พรศักดิ์ ส่องแสง) (ลูกทุ่งหมอลำ)

บุญเสาร์ ประจันตะเสน

นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “พรศักดิ์ ส่องแสง” เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๓ ที่บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด (เดิม อำเภอบ้านไผ่) จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี

ครอบครัวของ นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน ประกอบอาชีพทำนา มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างอัตคัด เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงจำเป็นต้องออกมาช่วยครอบครัวทำนาชนิด “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” แต่ความขยัน และแข็งแกร่งของลูกชาวนาไม่หยุดการไขว่คว้าหาความรู้ นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากการศึกษานอกระบบโรงเรียน

นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน เริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งหมอลำหลังจากเข้ารับราชการทหาร โดยสมัครเข้าทำงานในวงดนตรีของ “รักษ์ วัฒนา” หรือ “ครูคำหอม” นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งจังหวัดอุดรธานี ทำให้นายบุญเสาร์ ประจันตะเสนได้ชื่อ “พรศักดิ์ ส่องแสง” และฉายา “ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร” อันเป็นชื่อและฉายาที่ครูคำหอม เป็นผู้ตั้งให้ อีกทั้งครูคำหอมยังเป็นผู้สนับสนุนให้พรศักดิ์ ส่องแสง ตั้งวงดนตรีชื่อ“แชมป์อีสาน” เปิดโอกาส “พรศักดิ์ ส่องแสง” ได้บันทึกเสียงครั้งแรกด้วยเพลง “หนุ่มนานครพนม” และบันทึกเทปชุดแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ชื่อชุด “เสือสำนึกบาป” “จากเด็กหนุ่มชาวนา ผู้มีใจรักในเสียงเพลงกอปรกับพรแสวงผ่านการฟังเสียงร้องของนักร้องหลาย ๆ ท่าน และนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาฝึกฝนด้วยตนเอง จนเกิดเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ”

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๕ ปี “พรศักดิ์ ส่องแสง” มีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องประมาณ ๔๐ ชุด ด้วยน้ำเสียงที่มีอัตลีลาเฉพาะทำให้ “พรศักดิ์ ส่องแสง” มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงสูงสุดในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ จากบทเพลง “สาวจันทร์กั้งโกบ” และเคยมีการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ ประชันกับนักร้องไทยสากลชื่อดัง “เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์” ด้วยดนตรีสองแนวต่างสไตล์ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า “คอนเสิร์ตสองคนสองคม” เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ณ สนามกีฬาเวโลโดรม หัวหมาก และ “พรศักดิ์ ส่องแสง” สร้างเพลงที่ติดหูและโด่งดัง อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จากเพลง “มีเมียเด็ก” ปัจจุบันผลงานเพลงยังได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมของแฟนเพลงหมอลำ “สาวจันทร์กั้งโกบ” ยังเป็นเพลงที่เยาวชนรุ่นใหม่รู้จัก และเป็นเพลงที่นักร้องรุ่นใหม่นำไปใช้การประกวดแข่งขันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน ได้ขับร้องเพลงเพื่อการกุศลมิเคยขาด ทำคุณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านเสียงเพลง อาทิ ร้องเพลงเพื่อรณรงค์ในวาระโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น

นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน จึงเป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานที่มีผลงานเป็นอมตะ เป็นศิลปินต้นแบบที่มีความใฝ่รู้และอดทน เป็นศิลปินผู้เผยแพร่ผลงานเพลงลูกทุ่งหมอลำให้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยและคนต่างประเทศได้รับรู้และชื่นชมในศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นศิลปินผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นศิลปินผู้วางรากฐานด้านวัฒนธรรมอีสาน ให้เกิดการพัฒนา สืบทอด และอนุรักษ์สืบไป นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลูกทุ่งหมอลำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป