ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุญศรี ยินดี (นักแสดงภาพยนตร์)

บุญศรี ยินดี

นางบุญศรี ยินดี เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี เป็นชาวบ้านมูลตุ่น ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

นางบุญศรี ยินดี เป็นดารานักแสดงชาวอีสานที่มีผลงานโดดเด่น และแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี โดยการแสดงทุกครั้งจะสามารถถ่ายทอดความเป็นอีสานออกมาได้อย่างน่าชื่นชม จนหลายคนลงความเห็นร่วมกันว่า แม้ให้นางบุญศรี ยินดี ไปยืนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังมีคนรู้ว่าเธอคือคนอีสาน เพราะบุคลิกความเป็นคนอีสานแสดงออกมาในตัวตนของเธออย่างชัดเจน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ที่แสดงนั้น ไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของความเป็นคนอีสานดูด้อยค่าหรือเสียหาย แต่กลับฉายชัดออกมาในบุคลิก ท่าทาง และคำพูด ของความเป็นนักสู้และการไม่ยอมคน

นอกจากการเป็นนักแสดงแล้ว ยังถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการอุทิศตนให้แก่งานบุญกุศล หรือการร่วมกิจกรรมของชุมชน ญาติมิตร โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงชื่อดัง แต่ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวบ้านอีสานธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ หรืออยู่ในวงการมายาเท่านั้น

แม้จะไม่ได้มีระดับการศึกษาสูง แต่มีไหวพริบ ปฏิภาณ และมีเลือดศิลปินนักแสดงอยู่ในตัวอย่างน่าทึ่ง ทุกครั้งที่ได้รับความไว้วางใจให้แสดงภาพยนตร์ ละคร หรืองานโฆษณา เช่น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ องค์บาก ภาค ๑ และ ภาค ๒ ผู้บ่าวไทบ้าน ภาค ๑ และ ภาค ๒ อีปึก อัศจรรย์วันแห่งศรัทธา อ้อมกอดเขมราฐ ไม่เคยทำให้ผู้กำกับหรือใครต้องรอคอย โดยยึดหลักว่า “นักแสดงต้องไปก่อนผู้กำกับและทีมงานเสมอ” ทำให้เธอเป็นที่รักของทุกคนที่ได้ร่วมงาน รวมทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ได้พบเจอ

ด้วยผลงานอันประจักษ์นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นสมควรยกย่องให้ นางบุญศรี ยินดี เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนความเป็นคนอีสาน และภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสานสืบต่อไป