ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บัวผัน จักรพิมพ์ (บัวผัน ดาวคะนอง) (ลำกลอน)

บัวผัน จักรพิมพ์

เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2498 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2509 ประถมศึกษา โรงเรียนขีศรีสง่า ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2525 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพล ตำบลพลในเขต อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนหมอลำกลอน โดยมีผลงานดีเด่นในปี พ.ศ.2554 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการแสดง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม