ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – โอกาสการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวที่ปรากฎในฮูปแต้มอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>