ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – เมืองฟ้าแดดสงยาง : ความเชื่อและการศรัทธาต่อพระธาตุยาคู

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>