ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – อิทธิพลที่มีต่อกลุ่มวัฒนธรรมทางดนตรีผ่านฮูปแต้มในสิมอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>