ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – สัญญะและความงามจากวิถีขุนเขาในลวดลายผ้าปักม้ง เมืองหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย:นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>