ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : รสความรักในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฎบนฮูปแต้มสิมอีสาน

>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ <<

โดย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>