ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ >> นางในสิม :รูปแบบการแต่งกายผู้หญิงในฮูปแต้มอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<

โดย : นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>