ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ธุง, ตุง สัญลักษณ์แห่งศรัทธาที่เหมือนหรือต่างของอีสานและล้านนา

>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ <<

โดย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>