ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: การบูชาผีหลวงพระบางตามความเชื่อของชุมชนหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<

โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>