ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – การถ่ายโยงวัฒนธรรมการแต่งกายในฮูปแต้มวัดตะคุสู่การแสดงในโครงการนวัตวิถี

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>