ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ>>เรือฮูปแต้ม : ความงามตามวิถีหรือความงามจากจินตนาการของช่างแต้ม

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<

โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>