ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทกลอนหมอลำ

หมอลำ อนงค์น้อย นกเขาทอง

ลำลอง ประวัติหลวงปู่มั่น

ลำลอง ประวัติหลวงปู่ฝั้น

ลำลอง ประวัติหลวงปู่เทสก์ ตอน 1

ลำลอง ประวัติหลวงปู่เทสก์ ตอน 2

ลำลอง ประวัติหลวงปู่สิม

ลำลอง ประวัติวัดคำประมง

ลำลอง อโรคยศาลสมุนไพรต้านมะเร็ง วัดคำประมง

ลำเต้ย เชิญเที่ยวชมเมืองสกลนคร

ผลงานการแสดงของ หมอลำ สุวรรณ ดาวตาดฟ้า

บทกลอนที่ 1

บทกลอนที่ 2

บทกลอนที่ 3

บทกลอนที่ 4

บทกลอนที่ 5

บทกลอนที่ 6

บทกลอนที่ 7

บทกลอนที่ 8

บทกลอนที่ 9

บทกลอนที่ 10