ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ทองเยี่ยม ประสมพืช (ลำพื้น)

ทองเยี่ยม ประสมพืช

เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2479 ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 10 บ้านม่วงใหญ่ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นอาชีพหมอลำพื้น

ผลงานสำคัญ ปี พ.ศ. 2510 ประธานชมรมหมอลำอีสานปี พ.ศ. 2554 ได้รับเชิญร่วมแสดงหมอลำในงานมหกรรมฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติ ฯ 84 พรรษา ณ ศากลางจังหวัดขอนแก่นเกียรติประวัติ ปี พ.ศ. 2523 รางวัลกิเลนทองยอดเยี่ยมจากบริษัทโอสถสภา ประการณ์ทำงานสังคม ปี พ.ศ.2532 ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ.2540 ประธารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2 สมัย ปี พ.ศ.2548 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล