ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร) (ตลกอีสาน)

ณรงค์ พงษ์ภาพ

ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนชุมชนหน้าโรงเรียนท่าวังหิน ตำบลปทุมอำ เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2484 ปัจจุบันอายุ 63 ปีประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนท่าวังหิน ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพเป็นหัวหน้าวงดนตรีเพชรพิณทอง ซึ่งก่อตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 โดยเป็นลูกศิษย์และเคยร่วมงานในวงดนตรีของครูมงคลอมาตยกุล (วงดนตรีจุฬารัตน์ ) เป็นเวลาปี ทำให้ได้รับประสบการณ์มากมายด้วยความที่ยากสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง จึงได้แยกตัวออกมาตั้งวงเพชรพิณทอง โดยนำเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน คือ พิณ มาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงและใช้ภาษาถิ่นอีสานเป็นหลักในการนำเสนอเนื้อหารางวัลและผลงาน ผลงานด้านภาพยนตร์ เช่น เรื่อง วิวาห์พาฝัน ครูบ้านนอก หนองหมาว้อ จับกังกรรมกรเต็มขั้นครูข้าวเหนียว 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นต้น งานละครที่ร่วมแสดง เช่น เรื่องโคกคูณตระกูลไข่ เพลงรักริมฝั่งโขง เรไรลูกสาวป่า เป็นต้น รางวัลเกียรติคุณนภดล ดวงพร ได้รับ อาทิ ได้โอกาสแสดงหน้าพระที่นั่งจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2515 อีกทั้งยังได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้รับรางวัลเกียรติคุณสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อปี พ.ศ.2545