ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ซ้อนทับ ศิลปะแนวใหม่ผลงานสร้างสรรค์จากสิ่งที่ถูกมองข้าม

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการ “ซ้อนทับ” (OVER LAP ART EXHIBITION) เพื่อสะท้อนเรื่องราวผ่านผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่จากวัตถุที่หลายคนมองข้าม มากกว่า 100 ผลงาน พร้อมการจัดเสวนาในหัวข้อ “การซ้อนทับความหมายในบริบทศิลปะ” โดย อ.บัญชา ควรสมาคม อ.เจด็จ ทองเฟื่อง และ ผศ.รณภพ เตชะวงศ์ ซึ่งเป็นการบรรยายร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุยถึงความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ รวมถึงที่มาของผลงานแต่ละชิ้นและการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่แตกต่างทั้งชิ้นงานและมุมมอง สะท้อนทั้งชีวิต สภาพสังคม วัตถุและสิ่งของรอบตัว

การจัดแสดงนิทรรศการ “ซ้อนทับ” (OVER LAP ART EXHIBITION) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว-ภาพ ญาสุมินทร์ บัวสิงห์ นที สลับแก้ว ทิพธัญญา บุญมาพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

]]>