ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ชูเกียรติ บุญบู้ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน)

ชูเกียรติ บุญบู้

นายชูเกียรติ บุญบู้ หรือที่รู้จักกันในนาม หมอแคนเตี้ย เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ณ บ้านเลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๙ บ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

นายชูเกียรติ บุญบู้ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วยความที่ได้ยินได้ฟังการเป่าแคนของคุณพ่อหนา บุญบู้ ตามงานบุญต่าง ๆ ตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงทำให้ได้รับแรงบันดาลใจในการเป่าแคนมาตั้งแต่นั้น จึงเริ่มฝึกฝนการเป่าด้วยตนเอง และอาศัยการสอบถามเมื่อสงสัยจากบิดา ด้วยพรสวรรค์ที่มีและพรแสวงที่มุมานะ จึงเกิดความเชี่ยวชาญและได้แสดงตามงานต่าง ๆ จนกระทั่งได้กลายเป็นหมอแคนประจำตัวของนักร้อง พรศักดิ์ ส่องแสง และได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ(ไต้หวันและสิงคโปร์) ซึ่งในขณะที่ทำงานก็ได้เป่าแคนขับกล่อมเพื่อนร่วมงานที่ต่างประเทศ และได้รับรางวัลเรื่อยมาจนมีชื่อเสียงในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ ในด้านการเป่าแคนมาจนถึงทุกวันนี้

ผลงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของหมอแคนเตี้ยคือ การเป็นหมอแคนที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนและอนุรักษ์การเป่าแคนจากอาชีพสู่ภูมิปัญญา และยังได้จัดทำลายแคนเพื่ออนุรักษ์เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะการแสดง (หมอแคน) ๓๖ ลาย แคนด้วยกัน ตลอดชีวิตการเป็นหมอแคนของหมอแคนเตี้ยไม่เพียงปรากฏให้เห็นแต่เพียงตามงานแสดงต่าง ๆ แต่ยังได้อุทิศตนในการพัฒนาและถ่ายถอดความรู้ในด้านการเป่าแคนให้แก่เยาวชน และกลุ่มผู้ที่สนใจอย่างมากมาย อาทิ การตั้งกลุ่มเยาวชนในหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มศิลปินเครือข่ายและถวายงานวิจัยเรื่อง หมอลำกลอน : บริบท คุณค่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการดำรงอยู่ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มคีตศิลป์ขับเคลื่อนภูมิปัญญาหนองบัวลำภู ในด้านผลงานส่วนตัวของหมอแคนเตี้ยนั้น ได้รับเลือกให้เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน มีความสามารถในการดีดพิณ เป่าแคน แต่งกลอนลำ ชนะเลิศการประกวดเป่า แคน จนได้เป็น “ขุนพลแคนลัดดาแลนด์คลองจั่น” จนกระทั่งมีชื่อเสียงและได้เป็นหมอแคนประจำคณะพ่อคำหอม ซึ่งเป็นคณะแชมป์หมอลำภาคอีสาน และเป็นหมอแคนประจำตัวให้กับพรศักดิ์ ส่องแสง เป่าแคนประกอบการร้องทุกอัลบั้มมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยการอุทิศตนในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเป่าแคนให้แก่เยาวชน ชุมชน และผู้ที่สนใจ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและอนุรักษ์การเป่าแคนจากอาชีพสู่ภูมิปัญญา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มศิลปินเครือข่ายและถวายงานวิจัย อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วงการหมอแคนยังอยู่คู่แผ่นดินศรีอีสานนี้ต่อไป นายชูเกียรติ บุญบู้ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป