ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ชุมพร นนทลือชา (ลำกลอน)

ชุมพร นนทลือชา

เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2492 ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รับแสดงหมอลำกลอนผลงานสำคัญ ปี พ.ศ. 2513 ตั้งหมอลำหมู่ คณะ ท. นครชัยศิลป์ ปี พ.ศ. 2535 สอนการแสดงหมอลำให้กับศิลปินรุ่นใหม่หลายคน อาทิ ชัยวุฒิ เวียงวิเศษ, ปรีชา นนทลือชา, ประจวบ นนลือชา, วันเพ็ญ เด่นสารคาม, จำเนียร นนทลือชา ปี พ.ศ. 2545 สอนการแสดงลำให้กับนักเรียน โรงเรียนโคกก่อวิทยา ปี พ.ศ. 2513 -ปัจจุบัน เป็นผู้ประพันธ์กลอนลำสร้างสรรค์สังคม อาทิ กลอนเทิดพระเกียรติกลอนสยามเมืองยิ้ม กลอนฟังความเมีย กลอนพระเวสสันดรกลอนบุญพระเวส กลอนนิทานกาดำ เป็นต้นเกียรติประวัติ ปี พ.ศ. 2514 ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองแชมป์หมอลำแห่งประเทศไทย จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พล. อ. กฤษปุณกัณต์ ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม