ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ชาว มข.สร้างกุศลวันสถาปนาครอบรอบ ๕๖ ปี ตักบาตร ๑๕๖ รูป พร้อมเจริญพระพุทธมนต์และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ๑๕๖ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๖ ปี เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๖ รูป โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ สร้างความเป็นสิริมงคลแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมสั่งสมบุญบารมี เนื่องในโอกาสพิเศษวันสถาปนา ๕๖ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๕๖ รูป และเพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคม พร้อมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8714,8716,8719,8718,8717,8720,8721,8723"]

จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี พระอาจารย์คาน ธัมมธีโร วัดป่าสามัคคีธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พระอาจารย์ทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม อ.หนองหิน จ.เลย พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุทธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าศิริมงคล อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และ พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์และให้พรเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ ๕๖ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="8727,8728,8729,8730,8724,8725,8726,8731,8732,8713,8712,8711"]

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๖ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.facebook.com/pg/culturecenterkku/photos/?tab=album&album_id=509766049892500

ภายหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ ๑,๐๐๐ บาท” ปีที่ ๔ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใช้เป็นค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา ปีละประมาณ ๓,๕๐๐ คน แต่มหาวิทยาลัย โดยทุนรัฐบาลและทุนเอกชน จัดสรรทุนได้ปีละประมาณ ๒,๐๐๐ ทุน ซึ่งยังมีนักศึกษาที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่จำนวนหนึ่ง โดยนำโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำไปมอบแด่นักศึกษาที่ขาดแคลนต่อไป

]]>