ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

จันดี หลักคำพัน (ประพันธ์หมอลำกลอน)

จันดี หลักคำพัน

นายจันดี หลักคำพัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี และรับข้าราชการครูจนถึงปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ เคยเป็นหมอลำในชุมชน ทั้งเป็นหมอสูตรขวัญ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการแต่ผญาภาษิตอีสานและประพันธ์กลอนลำชึ่งเป็นวรรณกรรมอีสานประเภทหนึ่ง

นายจันดี หลักคำพันได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผ่านงานวรรณกรรมอีสาน เช่นกลอนลำ ผญากาพย์เซิ้งบั้งไฟ สรภัญญะ และสรรพวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นส่วนที่นำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย มีผลงานการแต่งกลอนลำมากกว่า 40 เรื่อง อาทิ สังข์ทอง-เมืองอีสาน ชิงชู นกกระยางดำ กลอนลำตลก กลอนลำยาวเป็นต้น ด้วยความรู้ความเข้าใจในวิถีอีสานจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนในรายวิชาเกี่ยวกับ “ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ที่ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี รวมถึงถ่ายทอดกลอนลำให้แก่ศิลปินพื้นบ้านหลายคน เช่น ทองศรี ศรีรักษ์ สมบัติ ศรีทะบาล ปอยฝ้าย มาลัยพร นอกจากนี้ยังเขียนหนังสืออีกหลายเรื่อง เช่น สุภาษิต 3 ภาษา (ไทย-อีสาน-อังกฤษ) หนังสือผู้เฒ่าเว้าให้คึด เป็นต้น

จากการฝึกฝนจนชำนาญจนมีชื่อเสียงในด้านการประพันธ์กลอนลำที่มีเนื้อหาถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานและยังมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิลปินและนักเรียน นักศึกษา อย่างทุ่มเทโดยตลอดดังนั้นในปี พ.ศ.2544 จึงได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นสาขามนุษย์ศาสตร์ ของจังหวัดอุดรธานี และจัดให้เป็น “ครูภูมิปัญญาไทย” สาขาภาษาและวรรณกรรม จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีในปีเดียวกันนี้ด้วย

นายจันดี หลักคำพัน จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน ประจำปีพุทธศักราช 2552 สาขาวรรณศิลป์ ประเภทประพันธ์กลอนลำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น