ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

คำนวน ชานันโท (จิตรกรรมแนวประเพณี)

คำนวน ชานันโท

นายคำนวณ ชานันโท อายุ 81 ปี เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2475 ที่บ้านดงบัง ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร และมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเพราะช่าง กรุงเทพมหานคร แผนกฝึกหัดครูได้วุฒิประโยคประถมการช่าง (ป.ป.ช.)และมัธยมการช่าง(ป.ม.ช.) ตามลำดับ

นายคำนวน ชานันโทรักและสนใจศิลปะแขนงต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก ดังเห็นได้จากการใช้เวลาว่างวาดภาพอยู่เสมอๆ เมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม นายคำนวณ ชานันโท มักจะได้รับคำชมเชยจากคุณครูและเพื่อนๆอยู่เสมอ ว่าเป็นบุคคลที่วาดภาพเก่งที่สุดในโรงเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาศิลปะที่กรุงเทพฯด้วยความชื่นชอบผลงานของเหม เวชกร เป็นพิเศษ จึงใช้เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกหัดและพัฒนาแนวการวาดภาพจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่าจะสามารถวาดภาพได้หลากหลายแนว เช่น ภาพวรรณคดี ภาพประวัติศาสตร์แต่ผลงานที่ชอบวาดและรักมากที่สุดคือ การภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยได้ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะของตนสรรค์สร้างผลงานในแบบพุทธศิลป์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดคือ การวาดภาพพุทธประวัติวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงที่วัดธัมมาราม รัฐอิลลินอยส์ นครรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้รับความไว้วางใจเขียนภาพพุทธทาสภิกขุ จำนวนกว่าร้อยภาพ จนมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย นับว่าเป็นจิตรกรที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทยนับจากอดีตถึงปัจจุบัน

นายคำนวนชานันโทเป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะมารังสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศาสนา จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “พุทธจิตรกร” ผู้มุ่งมั่นเฝ้าเพียรเขียนภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกือบตลอดชีวิตการสร้างงานศิลปะกว่า 30 ปี ภาพพุทธประวัติที่นายคำนวนชานันโท ได้บรรจงวาดด้วยความรัก ล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงแรงศรทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

นายคำนวนชานันโทจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมแนวประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป