ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ขอเชิญช่างภาพร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจพร้อมประกวดภาพถ่ายในงาน"สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค" Sithan KKU Festival 2019

ขอเชิญช่างภาพร่วมสร้างสรรค์ภาพแห่งความประทับใจในงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019

จุใจกับการประกวด 5 ประเภท
1. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต หรือ ขบวนแห่ สมมาบูชานาค
2. KKU Carnival
3. ขบวนแห่กระทง
4. บรรยากาศของงาน (ส่งได้เลยภายในงาน)
5. ภาพถ่ายเซลฟี่ โพสต์ภาพบนเฟซบุ๊คพร้อม #สีฐานเฟสติวัล2562

ระหว่าง 9-11 พฤศจิกายน 2562
บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดคลิก >>> https://bit.ly/2P7eBLr

]]>