ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข.ประชุมแนวทางการเยียวยาเครือข่ายหมอลำในสถานการณ์ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์​ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสาน ในสถานการณ์ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนทั่วภาคอีสานเข้าร่วมกว่า 20 คณะ โดยมีวาระในการพิจารณาแนวทางการเยียวยากลุ่มศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอน ทิศทางของคณะหมอลำในอนาคตหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อีกทั้งยังติดตามเรื่องแนวทางการยกระดับการศึกษาของบุคลากรในคณะหมอลำ และสวัสดิการในการรักษาสุขภาพของศิลปินมรดกอีสานอีกด้วย

]]>