ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

การประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเภทเยาวชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563​ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดการประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยการประกวดรอบคัดเลือกรุ่นเยาวชนในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม​ 2563​ และรุ่นประชาชนทั่วไปในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเวลา 16.30 – 19.30 น. ซึ่งในวันนี้ได้มีการประกวดเดี่ยวแคน ประเภทเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวด ทั้งหมด 15 คน และมีผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ นายคัคนานนท์ โพธิ์ชัยหล้า นายภานุวัฒน์ สีชุม และ นายณัฐนนท์ พลศรีพิมพ์ จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

]]>