ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

การประกวด “เดี่ยวแคน” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเภทประชาชน

หากให้เว้าถึงเมืองขอนแก่นแดนอีสานคงบ่พ้น เมืองหมอแคน แดนหมอลำเด้อพี่น้องเอย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ในเวลา 16.30-19.30น. ณ ศาลาผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประกวด เดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไปจำนวน 11 คน และมีผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ นายทรงคุณนันท์ คันธี นายวิทวัส วรรณพงษ์ และนายธนาคม บุญเอก ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้ ณ ศาลาผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น เวลา 16.30-19.30น. เป็นต้นไป

]]>