ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

กฤติยา ลาดพันนา (พันนา ฤทธิไกร) (กำกับและแสดงภาพยนตร์)

กฤติยา ลาดพันนา

เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2504 จังหวัดขอนแก่น การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสาคาม

ผลงานที่สำคัญ ปี พ.ศ.2547 ออกแบบกำกับฉากต่อสู้ในภาพยนตร์เรื่อง บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม ปี พ.ศ.2547 กำกับภาพยนตร์เรื่อง เกิดมาลุย ปี พ.ศ.2549 ออกแบบและกำกับฉากต่อสู่เรื่อง มนุษย์เหล็กไหล ปี พ.ศ.2549 รับบทการแสดง เป็นปอบดำในภาพยนตร์เรื่อง คนไฟบิน ปี พ.ศ.2551 กำกับภาพยนตร์เรื่องส้มตำ ปี พ.ศ.2551 กำกับภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก 2 ปี พ.ศ.2551 ควบคุมฉากต่อสู้เรื่อง ช็อกโกแลต ปี พ.ศ.2552 ควบคุมฉากต่อสู้ เรื่อง ห้า หัวใจฮี่โร่ ปี พ.ศ.2552 ควบคุมฉากต่อสู้ภาพยนตร์เรื่องจีจ้า ดื้อ สวยดุ ปี พ.ศ.2553 เป็นที่ปรึกษาภาพยนตร์เรื่อง ครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่ ปี พ.ศ.2553 กำกับภาพยนตร์เรื่อง โคตรสู่โคตรใส ปี พ.ศ.2553 กำกับภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก 3