28 C
Khonkaen
Thursday, October 1, 2020
head-article

บทความ >> นางในสิม :รูปแบบการแต่งกายผู้หญิงในฮูปแต้มอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย : นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ>>เรือฮูปแต้ม : ความงามตามวิถีหรือความงามจากจินตนาการของช่างแต้ม

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : ธาตุในอีสานใต้ : การปะปนทางวัฒนธรรม

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถอดบทเรียนการเสวนาออนไลน์ครั้งที่ 3 ความตาย… โลกหลังความตาย การพรากจากที่มีความหมายในอุษาคเนย์

“ความตาย” การพรากจากอันเป็นสามัญของมนุษย์ ที่ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความเศร้า และรอยน้ำตา หากแต่สะท้อนสิ่งซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมผ่านทางธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เพราะ “โลกหลังความตาย” นั้นจะเป็นอย่างไรก็สุดรู้ ผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องสร้างความหมาย ความเชื่อ เพื่อจุดหมายต่างไปตามบริบททางสังคม โดยเฉพาะผู้คนในแถบดินแดนอุษาคเนย์ ก็มีคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความตายที่ปรากฏอยู่เช่นกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563...