ติดต่อเรา

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย
40002

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2663, 0 4333 2760

ศูนย์ข้อมูลลาว 0 4333 2309
หมายเลขภายใน
กลุ่มอำนวยการ 42301
งานการเงิน 44378
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 44893
ศูนย์ข้อมูลลาว 42312

อีเมล์ cackku2516@gmail.com