ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยมีผลประกวดดังนี้

1. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ประเภทบุคคลทั่วไป

1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  30,000 บาท ได้แก่ นายธนชาติ ครองยุติ

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายจิรภัทร จตุรภัทรพงศ์

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม

2. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ประเภทนักศึกษา
2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายกฤตยชญ์ บุญนำสุขสกุล

2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายบรรพชา บุญมี

2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายธนพัฒน์ พลเหลา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code