บทความ – สืบฮีตฮอย รอยวิถีพุทธ : สินไซบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น

0
1100

บทความ สืบฮีตฮอย รอยวิถีพุทธ : สินไซบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น

บทความโดย ปราณพิชญ์ ปุรัมพกา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code