ศูนย์วัฒนธรรมร่วมทดสอบระบบใช้งานการปฏิบัติงานทางไกลด้วย Google Hangout

0
201

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วย อ.ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม อ.ดร.นิตยา ป้องกันภัย รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากร ร่วมทดสอบระบบการสื่อสารและประชุมทางไกลด้วนระบบ Google Hangout เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติงานร่วมกันในระยะไกล ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (โคโรน่าไวรัส) และเป็นการขานรับนโยบายของมห่วิทยาลัยขอนแก่น ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code