แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๓

0
432

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง และปฏิบัติตามข้อกำหนดการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติในที่ประชุมให้ “เลื่อน” การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะแจ้งกำหนดการการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code