ประกาศสุดยอดวงโปงลางรอบชิงฯฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย

0
1602

ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีวงโปงลางพื้นถิ่นอีสานในการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศวงโปงลางที่ผ่านเข้าสู่ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์” มหกรรมลำผญาย่อย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานสีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2019)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๐ วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

๐ วงโปงลางธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม

๐ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

๐ วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด มีดังนี้

 • ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๕,๐๐๐ บาท
 • ชมเชย ๒ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลการแสดงมหกรรมลำสาละวันยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
  • ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • ผู้บรรเลงกลองยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับ การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาหรือายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะประชันความสามารถเพื่อชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวงโปงลางทุกวงล้วนมีความสามารถ โดยรูปแบบการประกวดในปีนี้คือ มหกรรมลำผญาย่อย เป็นการสร้างความความหลากหลายของการแสดง การบรรเลง การฟ้อนรำ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจกับเยาวชนพื้นถิ่นอีสานในการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์

ในปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชานาค “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2019) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2019)

รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ | http://cac.kku.ac.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code