บทความ : สถานบันเทิงกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน

0
527

บทความ : สถานบันเทิงกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
โดย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code