บทความ : แอนิเมชันลาว : ความเป็นมาและแนวโน้มของการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม

0
1140

บทความ : แอนิเมชันลาว : ความเป็นมาและแนวโน้มของการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
โดย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code