ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวาย “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๒”

0
914

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม ระหว่าง ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยได้ที่เลขบัญชี ๕๕๑-๔๐๔๔๒๒-๙ ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม โดยสำรองที่นั่งได้ที่คุณฉัตตุพร จันทิพย์ โทร. ๐๘๕ ๐๐๓ ๖๕๙๒ หมายเลขภายใน ๔๐๑๖๔ รับจำนวนจำกัด

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทาลัยขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ | ๐๔๓ ๒๐๓๓๗๙ ภายใน ๔๒๓๐๑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code