บทความ : พระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดีนครจำปาศรี : รูปแบบทางศิลปกรรมและคติสัญลักษณ์ที่ซ่อนเร้น

0
312

บทความ : พระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดีนครจำปาศรี : รูปแบบทางศิลปกรรมและคติสัญลักษณ์ที่ซ่อนเร้น
โดย ณัฐวัชร เดชมาลา
ส่วนหนึ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code