อาคารพุทธศิลป์

0
6178

พุทธศิลป์สถาน
“พุทธศิลป์สถาน” มีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลานพุทธศิลป์ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ อาคารพุทธศิลป์ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการถาวร ประกอบด้วยอาคารแฝด หลักแรกเป็นพื้นที่จัดแสดงพระไม้มากกว่า 100 องค์ เชี่ยนหมากโบราณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงเครื่องใช้ในสมัยอดีตของชาวอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนอาคารหลังที่ 2 จัดให้เป็นห้องประชุมสัมมนารองรับผู้เข้าร่วมได้กว่า 100 ท่าน
ทั้งนี้ภายในบริเวณพุทธศิลป์สถานยังเป็นที่ประดิษฐานพระศรีปัญญาสภูริฐาน หรือหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. เพื่อให้พุทธศนิกชนเคารพสักการะ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดำริในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นสักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ในวาระ ๕๐ ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบการสร้างพระพุทธจากฐานความรู้งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องพระพุทธรูปไม้ในภาคอีสาน ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและชุมชนหลายฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและคัดเลือกไม้มงคลตลอดจนกระบวนการแกะสลักองค์พระซึ่งมุ่งสะท้อนความงดงามของพระพุทธรูปผ่านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จึงสำเร็จเป็นพระพุทธรูปไม้สักทองทั้งองค์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.4 ซม. สูง 3.2 ซม. นับเป็นพระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ที่สุดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของอีสานตามต้นแบบของหลวงพ่อพระใสที่สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อว่า “หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.” หรือ “พระศรีปัญญาสภูริฐาน” หมายถึง หลวงพ่อพระศรีที่ประดิษฐานไว้ ณ แหล่งภูมิปัญญาดังแผ่นดิน ในวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code