ห้องอีสานนิทัศน์

0
4961


“ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง   สิจูงแขนมันไปเบิ่ง
ศิลปวัฒนธรรมยังโจ้โก้  สิไปฮ้างบ่อนจั่งได๋”

อีสานนิทัศน์  เป็นห้องนิทรรศการถาวรในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Educational Museum) จัดแสดงบริเวณชั้น 2 แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัยในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แรคทีฟ มิวเซียม (Innteractive Museum) พื้นที่ในการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 โถงต้อนรับและห้องบรรยาย
บริเวณโถงต้อนรับจัดแสดงพานบายศรีสัญลักษณ์แทนการต้อนรับของผู้มาเยือนของชาวอีสาน ด้านในเป็นห้องบรรยายที่ประดับตกแต่งด้วยศิลปะที่มีลักษณะตามแบบท้องถิ่น เป็นจุดแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่จัดแสดงด้วยวิดีทัศน์

ส่วนที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพ
นิทรรศการนำเสนอด้วย แสง สี เสียง ประกอบไปด้วยภูมิศาสตร์อีสานโครงสร้างทางธรณีวิทยา แหล่งน้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

ส่วนที่ 3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
นิทรรศการอีสานยุคโบราณ วัฒนธรรมยุคโบราณในแต่ละยุคสมัย แผนที่ที่ตั้งแหล่งโบราณคดี และชุมชนโบราณ ในส่วนนี้มีคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสสามารถสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได้โดยละเอียด

ส่วนที่ 4 ชาติพันธุ์วิทยา
แผนที่แสดงที่ตั้งกลุ่มชนต่างๆ ในอีสาน ภาพลายเส้นลักษณะการแต่งกาย ภาพจำลองสามมิติ (Diorama) แสดงวิถีชีวิตและการตั้งบ้านเรือนของกลุ่มคนต่างๆ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน

ส่วนที่ 5 ประเพณีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอีสาน
ประกอบนิทรรศการเนื้อหาสถาปัตยกรรมอีสาน วรรณกรรมโบราณอีสาน หุ่นจำลองพร้อมคำบรรยายฮีตสอบอสอง-คองสิบสี่ คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสข้อมูลประเพณีอีสาน ตู้นิทรรศการหุ่นจำลองสามมิติ ประกอบแสง สี และคำบรรยายตำนานกำเนิดประเพณีบั้งไฟ (Diorama)

ส่วนที่ 6 ส่วนดนตรีและการแสดง
นิทรรศการประกอบภาพวีดิทัศน์ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ส่วนที่ 7 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
นิทรรศการผ้าอีสาน ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสที่รวบรวมข้อมูลศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาของชาวอีสาน

ส่วนที่ 8 อีสานยุคปัจจุบัน
แสดงภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอีสาน อันมีความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประชาคมลุ่มน้ำโขง

ส่วนที่ 9 มุมสืบค้น
นิทรรศการภาพรวมทั้ง 19 จังหวัด รวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
ห้องอีสานนิทัศน์ให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code