“วรราชวิทยา”คว้าถ้วยพระราชทานการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๖๑

0
1983

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน ระดับมัธยมศึกษา ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำพื้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการประกวด พร้อมการแสดงพิเศษจาก ท่านจันสะหมอน สิงหะลาด ศิลปินลำสาละวันจาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาหรือายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น ๕ วง ผลปรากฏว่าวงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย สามารถถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น แสดงออกถึงความเป็นลำสาละวันได้อย่างชัดเจน ผสมผสานกับการใช้พิธีกรรมโบราณของท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับการแสดง การบรรเลงดนตรี และการร่ายรำได้อย่างงดงาม ผนวกกับการแสดงที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมอีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชาน้ำ “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2018) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2018)

—————————————–

สรุปผลการประกวดโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๑๐ : มหกรรมลำสาละวัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล ๔๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น และ วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

การแสดงมหกรรมลำสาละวันยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท

หมอลำยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

นางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม – วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

พิณยอดเยี่ยม – วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

แคนยอดเยี่ยม – วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

โหวดยอดเยี่ยม – วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

โปงลางยอดเยี่ยม – วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

กลองยอดเยี่ยม – วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code