ศูนย์วัฒนธรรมร่วมถวายความภักดีเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ

0
498

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวัฒนธรรม ร่วมถวายความจงรักภักดี วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรพรในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาความรู้ ความสามารถพสกนิกรชาวไทย สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code