ม่วนซื่นแบบอีสานบ้านเฮาใน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

0
14167
อีกครั้งกับความม่วนซื่นตามวิถีประเพณีบุญฮดสงฮีตเดือน ๕ ตามแบบฉบับอีสานบ้านเฮาใน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ๑๐ เมษายน นี้ ที่ พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสานใน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม “แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” บุญฮดสง ฮีตเดือน ๕ ของชาวอีสาน เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

“งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมสนุกสนานแบบ “บุญฮดสง” พบกิจกรรมม่วนซื่นมากมายหลากหลายตามวิถีชาวอีสาน

๐ พิธีรดดำหัวขอพรแบบอีสาน
๐ สงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ
๐ ขบวนแห่พระประจำคณะ
๐ การประกวดนางสังขาน
๐ การประกวดตบประทาย
๐ พิธีเสริมบุญบารมี
๐ หมอลำม่วนๆ แบบอีสาน

งานบุญเดือน ๕ : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส
วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ พุทธศิลป์สถำน ริมบึงสีฐำน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๒๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลปสถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองตามอนุรักษ์นิยมร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตร

พร้อมร่วมประชันความสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์แนวคิดความเป็นอีสานกับ ๓ การประกวดในงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ การประกวด ได้แก่

๐ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา

๐ การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย)

๐ การประกวดนางสังขาร

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก !!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code